Badania wariograficzne w kontekście zatrudnienia – co wiedzieć trzeba?

Ustawa o ochronie pracowników przed badaniami wariografem zabrania większości prywatnych pracodawców stosowania testów wykrywcza kłamstw w celu sprawdzenia kandydatów do pracy. Nie dotyczy to pracodawców publicznych, takich jak agencje policyjne lub inne instytucje rządowe.

Już od jakiegoś czasu stało się jasne, że nie ma aktualnych i wiarygodnych danych na temat wielu ważnych kwestii dotyczących kontroli kandydatów do policji, chociaż podobno testy wariograficzne były wykorzystywane do tego celu od co najmniej początku lat pięćdziesiątych. Uznając tę lukę, trzeba na ten moment zrobić o wiele więcej w celu określenia zakresu i warunków, w których testy wariograficzne były niegdyś wykorzystywane do badań przed zatrudnieniem. Choć nie doczekaliśmy się pogłębienia tego tematu w Polsce to w Stanach Zjednoczonych podjęto ten wysiłek.

Próba badawcza obejmowała 699 największych agencji policyjnych w Stanach Zjednoczonych, z wyłączeniem agencji federalnych, i wygenerowała zwroty użyteczne z 626 agencji, wskaźnik odpowiedzi wyniósł 90%.

Wyniki badania

Wśród respondentów 62% wzięło aktywny udział w teście wykrywcza kłamstw w ramach badań przesiewowych poligrafów, 31% nie, a 7% odmówiło badań przesiewowych za pomocą wariografów, zazwyczaj z powodu przedłożenia przepisów. Wyniki te potwierdzają wniosek, że znaczna większość amerykańskich agencji policyjnych miała w praktyce program badań wariograficznych. Agencje te zatrudniają średnio 447 funkcjonariuszy i obsługują ludność średnio 522 000 obywateli. Używają przede wszystkim wariografu do przesiewania kandydatów na pozycje zaprzysiężone – chociaż 54% również monitoruje osoby zainteresowane pozycjami które nie są o tym charakterze. Około 25% badanych osób jest wykluczonych z zatrudnienia w policji na podstawie informacji opracowanych podczas testów wykrywaczem kłamstw, które, nawiasem mówiąc, są wykorzystywane zarówno do weryfikacji informacji dostarczonych w formularzu wniosku, jak i do opracowania informacji, które nie mogą zostać odkryte w inny sposób. Jedynie bardzo niewielka część (2%) agencji wykorzystuje testy jako substytut badania podstawowego. Wykaz uporządkowanych tematów poruszanych podczas testów wariograficznych wykazał, że najważniejsze są badania nad:

  • nielegalnym zażywaniem narkotyków
  • nieuczciwością związaną z zatrudnieniem
  • zaangażowaniem w przestępstwa.

Gdy poproszono o wskazanie przyczyn ich zastosowania w badaniach przesiewowych wariografów, zdecydowana większość agencji wskazała, że ​​ujawnia to informacje, których nie można uzyskać innymi środkami. Dokładnie następowało przekonanie, że stosowanie tego rodzaju testów, w których bierze udział wariograf:

  • ułatwia ustalenie podstawowych informacji
  • odstrasza niepożądanych kandydatów
  • jest szybsze niż inne metody selekcji

Na koniec wróćmy na nasze polskie podwórko. Tutaj w kontekście badań wariografem najważniejsze jest wspomnieć Instytut Badań Wariograficznych który przeprowadza badania na wariografie w 27 miastach w Polsce. Więcej na ten temat: http://www.wariograf.com.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com