Badania opinii – czy warto z nich korzystać?

Badanie opinii to jeden ze skutecznych sposobów pozyskania wartościowych informacji, które następnie można efektywnie wykorzystać. Czy ten sposób pozyskiwania wiadomości na zróżnicowane tematy to najlepsze rozwiązanie w każdej branży? Na czym polegają badania opinii publicznej?

Wszelkiego rodzaju ankiety wiele osób prywatnych napotyka niemal każdego dnia. Począwszy od badań mających na celu wybór najlepszej maskotki lokalnej drużyny sportowej, po zaawansowane techniki sondażowych badań opinii przed wyborami prezydenckimi. Sukces i efektywność takich działań wymaga jednak określonych warunków.

Badania opinii – co wpływa na ich skuteczność?

Badania opinii od lat pozostają jednym z najbardziej powszechnych sposobów sondowania oczekiwań oraz potrzeb rynku. Stosowane są często zarówno w biznesie, jak i chociażby w polityce. Jednym z kluczowych aspektów, które decydują o powodzeniu badania jest określenie wielkości próby oraz jej dobór.

Bez względu no to czy są to badania polityczne, czy biznesowe najważniejsze jest, aby próba dobrana do badań była losowa. Badacze opinii i rynku dokonują dodatkowo stratyfikacji. Polega ona na podziale grup respondentów na odpowiednie warstwy, np. według płci i wieku. Następnie odpowiednie liczby respondentów losowane są do badania w odpowiednich warstwach – podgrupach.

W ten sposób możliwe jest uzyskanie rezultatów najbardziej obiektywnych opinii i preferencji na wybrany temat. Najbardziej obiektywnych to znaczy takich, które odzwierciedlają owe preferencje w badanej populacji. Firmy takie jak Opinia24 oferują złożone badania, prowadzone na różnych grupach (np. osoby pełnoletnie w przypadku wyborów), które są dobierane losowo, a ich liczebności określane zgodnie z regułami statystycznymi.

Umiejętność skutecznego przeanalizowania badanych opinii zależy w dużej mierze od tego, do kogo skierowane są ankiety. Niekiedy badanie dotyczy odpowiedzi na wysoce specjalizacyjne lub z kolei lokalne zagadnienia. Do badań takich odpowiednio, również z zachowaniem reguł losowania, wybierani są właściwi respondenci, których badania opinii przyniosą miarodajny rezultat. Rzetelność w doborze respondentów jest kluczowa zarówno w internecie, jak i w przypadku badań telefonicznych.

Techniki badania opinii publicznej

Uzyskiwanie opinii na określone tematy, zdefiniowane przez ankietę może odbywać się na różne sposoby. Do osiągnięcia zadowalającej liczby ankietowanych zazwyczaj wybiera się opinie uzyskane online, np. za pomocą programu lub umieszczenia na witrynie internetowej. Na przykład pozyskanie opinii studentów na realizowane zagadnienie w sieci, może odbywać się za pośrednictwem portali dedykowanych tej grupie społecznej. Jednakże działania takie, bardzo często nie spełniają standardów badawczych i trudno uznać ich wyniki za właściwe dla jakiejś grupy osób (badanej populacji).

Wyspecjalizowane firmy badawcze realizując badania ilościowe, posługują się obecnie głównie dwoma technikami. Jedną z nich jest sondaż telefoniczny tzw. CATI (ang. Computer-Assisted Telephone Interviewing). Sondaże telefoniczne powinny być krótkie, najlepiej do 8 minut. Do badania losuje się numery telefonów.

Kolejną techniką jest CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview), czyli badania prowadzone przez internet. Wyspecjalizowane firmy badawcze takie jak Opinia24 dysponują odpowiednim panelem kilkudziesięciu tysięcy osób. Do takich osób, zgodnie z zachowaniem reguł losowości wysyłane są zaproszenia do odpowiednich badań.

Pozycjonowanie strony firmowej w Internecie – pierwsze kroki do zdobycia wysokiej pozycji w Google

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com