Audyt licencji oprogramowania – inwestycja w bezpieczeństwo i oszczędności

 

W dzisiejszym cyfrowym świecie oprogramowanie jest niezbędne do funkcjonowania niemal każdej firmy. Niezależnie od wielkości i branży, organizacje opierają się na różnorodnych programach, aby zarządzać danymi, komunikować się, tworzyć treści i wiele więcej. Jednak wraz ze wzrostem liczby wykorzystywanego oprogramowania, rośnie również ryzyko związane z niezgodnością z licencjami.

Czym jest audyt licencji oprogramowania?

Audyt licencji oprogramowania to szczegółowe badanie posiadanych przez firmę licencji na oprogramowanie w celu oceny ich zgodności z warunkami umów licencyjnych. Obejmuje ono identyfikację wszystkich zainstalowanych programów, weryfikację posiadanych licencji oraz porównanie ich z rzeczywistym sposobem użytkowania oprogramowania.

Dlaczego warto przeprowadzić audyt licencji oprogramowania?

Istnieje wiele korzyści płynących z przeprowadzenia audytu licencji oprogramowania. Oto kilka najważniejszych:

 • Zmniejszenie ryzyka kar: Naruszenie warunków licencji oprogramowania może prowadzić do nałożenia wysokich kar finansowych ze strony dostawców oprogramowania. Audyt pomaga zidentyfikować potencjalne niezgodności i podjąć kroki w celu ich naprawienia, zanim dojdzie do problemów.
 • Optymalizacja kosztów: Audyt może ujawnić, że firma płaci za licencje, których nie potrzebuje lub nie wykorzystuje w pełni. Pozwala to na optymalizację wydatków na oprogramowanie i realne oszczędności.
 • Poprawa bezpieczeństwa: Nielegalne oprogramowanie i niewłaściwie licencjonowane programy mogą stanowić lukę w zabezpieczeniach firmy, zwiększając ryzyko ataków cybernetycznych i utraty danych. Audyt pomaga zidentyfikować i wyeliminować takie zagrożenia.
 • Lepsze zarządzanie oprogramowaniem: Audyt licencji oprogramowania dostarcza cennych informacji o sposobie użytkowania oprogramowania w firmie. Pozwala to na lepsze zarządzanie licencjami, planowanie przyszłych zakupów i optymalizację wykorzystania zasobów IT.

Jak przeprowadzić audyt licencji oprogramowania?

Istnieje kilka sposobów przeprowadzenia audytu licencji oprogramowania. Firmy mogą zdecydować się na samodzielne przeprowadzenie audytu lub zlecić to zadanie zewnętrznej firmie specjalizującej się w zarządzaniu licencjami oprogramowania.

Samodzielny audyt:

 • Zalety: Niższe koszty.
 • Wady: Może być czasochłonny i wymagający specjalistycznej wiedzy.

Zlecony audyt:

 • Zalety: Szybki, dokładny i przeprowadzany przez ekspertów.
 • Wady: Wyższe koszty.

Niezależnie od wybranej metody, audyt licencji oprogramowania powinien obejmować następujące kroki:

 1. Planowanie: Określenie celów audytu, zakresu i harmonogramu.
 2. Zbieranie danych: Inwentaryzacja oprogramowania zainstalowanego na wszystkich urządzeniach w firmie oraz zebranie informacji o posiadanych licencjach.
 3. Analiza danych: Porównanie posiadanych licencji z rzeczywistym sposobem użytkowania oprogramowania.
 4. Raportowanie: Opracowanie raportu z wynikami audytu, zawierającego zalecenia dotyczące dalszych działań.
 5. Wdrażanie zaleceń: Podjęcie kroków w celu naprawienia zidentyfikowanych niezgodności i optymalizacji zarządzania licencjami oprogramowania.

Audyt licencji oprogramowania to cenne narzędzie, które może pomóc firmom w zmniejszeniu ryzyka, zoptymalizowaniu kosztów, poprawie bezpieczeństwa i usprawnieniu zarządzania oprogramowaniem. Regularne przeprowadzanie audytów pozwala na stałe kontrolowanie zgodności z licencjami i zapewnia firmom spokój ducha w kwestii legalności wykorzystywanego oprogramowania.

Nowoczesne systemy zarządzania – synergia ISO 9001 i ISO/IEC 42001

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com