Asystent kierownika budowy – jakie obowiązki na Tobie spoczną?

Aby projekt budowlany spełniał cele czasowe i kosztowe, kierownik projektu budowy i jego asystent muszą pracować w zespole. Asystent kierownika budowy współpracuje z samym kierownikiem w celu nadzorowania codziennego zarządzania, koordynacji, nadzoru i pomyślnego zakończenia projektów. Aby zakwalifikować się do tego stanowiska, musisz zdobyć licencjat z zakresu inżynierii lub zarządzania budową. Kluczowe znaczenie ma umiejętność oceny i określania priorytetów wielu zadań, projektów i wymagań.

Wdrażanie budżetów projektów

Budżet jest użytecznym narzędziem, które można wykorzystać do zarządzania kosztami projektu budowlanego. Generalny wykonawca spodziewa się, że asystent kierownika budowy skorzysta z jego doświadczenia zawodowego, aby zapewnić realizację celów budżetowych projektu. Jeśli zarządzasz budową wielopiętrowego budynku komercyjnego, na przykład musisz zadbać o to, aby koszty związane z budową, takie jak układanie fundamentu i instalacja podłóg, zadaszenia i instalacji wodociągowych nie przekraczały szacowanych wydatków (sprawdź także technologię Lecadom.pl – budowa domu z keramzytu). Zadanie polega zazwyczaj na upewnieniu się, że materiały budowlane są używane w odpowiednich ilościach, aby uniknąć niewłaściwego wykorzystania, a podwykonawcy i inni pracownicy prawidłowo i terminowo wykonują swoją pracę.

Uzyskiwanie zezwoleń i licencji

Pomocniczy kierownik projektu budowlanego bada i gromadzi informacje o licencjach i pozwoleniach wymaganych do konkretnego zadania. Na przykład, jeśli zostałeś zatrudniony do współdziałania przy budowie wieży radiowej, musisz uzyskać licencję, która reguluje branżę nadawczą. W razie konieczności należy uzyskać pozwolenie od agencji państwowych lub lokalnych. Dobrzy asystenci często znają różne przepisy, ponieważ każde państwo posiada własną kartę licencyjną z określonymi wymaganiami dotyczącymi pozwoleń i zezwoleń.

Zapewnienie rekomendacji

Czasami architekt może popełnić nieumyślne błędy podczas projektowania projektu budowlanego, na przykład rysowania niekompletnych wzorów. Asystent menedżera projektu budowlanego może zidentyfikować takie błędy podczas przeglądu dokumentów umowy lub przygotowywania raportów o postępach projektu. Jeśli architekt nie dostarczy kompletnego harmonogramu budowy domu, Twoim zadaniem jest powiadomić pracodawców i zapewnić dalsze postępy. Jeśli architekt określił użycie niestandardowych materiałów budowlanych, możesz doradzać właścicielom w alternatywnych materiałach.

Egzekwowanie procedur bezpieczeństwa

Pomocniczy kierownik budowy odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i osobom mieszkającym lub pracującym w pobliżu miejsca pracy. Dba o prawidłową politykę bezpieczeństwa kontrahenta wraz z przepisami. Na przykład, kierownicy budownictwa są zobowiązani do upewnienia się, że wszyscy pracownicy noszą osobiste wyposażenie ochronne odpowiednie dla każdego zadania. Jeśli istnieje potencjalny opadający materiał lub narzędzie, asystent kierownika projektu może wymagać, aby pracownicy nosili kaski i buty ochronne w celu ochrony przed urazami. Asystenci zarządcy projektów upewniają się również, że narzędzia i sprzęt elektryczny są zgodne z wytycznymi producenta i przepisami branżowymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com