Analiza SWOT i jej rola w tworzeniu skutecznej strategii marketingowej

Analiza SWOT jest jednym z najbardziej podstawowych narzędzi wykorzystywanych przy tworzeniu strategii marketingowej. Jej najważniejszą zaletą jest uniwersalność – doskonale sprawdza się ona zarówno w planowaniu rozwoju dużych przedsiębiorstw, jak i małych firm. Jej wykonanie jest często niezbędne do uzyskania kredytu na rozwój firmy lub innej formy dofinansowania. Czym jest i z jakich czynników składa się analiza SWOT i jaka jest jej rola w tworzeniu skutecznej strategii marketingowej?

Analiza SWOT i jej 4 części składowe

Analiza SWOT to skrót pochodzący z języka angielskiego, na który składają się następujące pojęcia: strenghts (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse) oraz threats (zagrożenia). Mocne oraz słabe strony zasadniczo odnoszą się do czynników zewnętrznych, czyli atutów oraz mankamentów analizowanego przedsiębiorstwa, z kolei możliwości oraz zagrożenia do zewnętrznych jego zalet oraz wad.

Czynniki wewnętrzne, czyli mocne i słabe strony firmy w analizie SWOT

Wykonując analizę SWOT w części mocnych stron należy umieścić zbiór wszystkich atutów, jakimi dysponuje badana firma. W ich skład mogą wchodzić m. in. innowacyjne i unikalne na rynku produkty dostępne tylko w jej ofercie, posiadanie rezerw finansowych czy dobrego zaplecza logistycznego.

Najistotniejsze w tym punkcie jest zwrócenie uwagi na to, czym dysponuje dana firma, a czego nie posiadają konkurencyjne do niej podmioty. Słabe strony to z kolei mankamenty firmy, czyli braki. Może być to m. in. małe doświadczenie lub znikoma rozpoznawalność marki na rynku.

Czynniki zewnętrzne, czyli szanse i zagrożenia w analizie SWOT

Szanse to zbiór okoliczności zewnętrznych, które firma może wykorzystać w swojej działalności. W ich skład może wchodzić np. brak pożądanego produktu lub usługi na rynku, które firma mogłaby wypuścić lub słaba pozycja konkurencji, którą warto wykorzystać we własnym rozwoju.

Bardzo istotna w tym czynniku analizy SWOT jest zdolność do przewidywania tego, co w przyszłości może być potrzebne na rynku. Zagrożenia to z kolei wszelkie okoliczności zewnętrzne, które mogą zaszkodzić firmie. Mogą być to m. in. przewidywane podwyżki cen lub wszelkie zmiany, które mogą wywrzeć negatywny wpływ na dalszy rozwój przedsiębiorstwa.

Skuteczna strategia marketingowa a analiza SWOT

Prawidłowo przygotowana i opracowana analiza SWOT odgrywa ogromną rolę w planowaniu każdej skutecznej strategii marketingowej. Pozwala bowiem stwierdzić, jaki kierunek rozwoju powinna obrać firma, aby możliwe było zrealizowanie wszystkich jej planów i koncepcji.

Analiza SWOT stanowi ponadto solidną podstawę do przygotowania szczegółowego biznesplanu, który ma ogromne znaczenie dla planowania działań marketingowych oraz bardzo często jest warunkiem niezbędnym dla uzyskania kredytu bankowego lub innych form dofinansowania działalności przedsiębiorstwa od podmiotów zewnętrznych.

Strategia marketingowa zbudowana w oparciu o analizę SWOT jest bardziej efektywna oraz pozwala spojrzeć z szerszej perspektywy na dotychczasową działalność przedsiębiorstwa oraz lepiej zaplanować dalszy kierunek jego rozwoju. Ze względu na jej wagę, przygotowanie skutecznej strategii marketingowej w oparciu o analizę SWOT warto powierzyć profesjonalnej firmie.

Partnerem artykułu jest firma BrandGlow oferująca: strategia marketingowa – więcej na BrandGlow.pl.

One Comment on “Analiza SWOT i jej rola w tworzeniu skutecznej strategii marketingowej”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Obsługiwane przez: Investing.com